Research Group in Global Analysis and Applications

http://globanal.upol.cz

Prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc. photo

Positions:Head of Department of Mathematics, Faculty of Science, The University of Ostrava
Adjunct Professor, Faculty of Science, Technology and Engineering, La Trobe University, Melbourne (honorary position)
Professor, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc (part time)
Addresses:Department of Mathematics
Faculty of Science, The University of Ostrava
30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Czech Republic
&
Department of Mathematics and Statistics
Faculty of Science, Technology and Engineering
School of Engineering and Mathematical Sciences
La Trobe University, Bundoora, 3086 Victoria, Australia
Phone:+420 597 092 100
Fax:+420 596 120 478
E-mail:name@osu.cz, name@latrobe.edu.au
Homepage:http://globanal.upol.cz/krupkova.html
http://www.latrobe.edu.au/mathstats/staff/krupkova/index.html

University Textbooks

  1. D. Krupka, O. Krupková, Topologie a geometrie, Obecná topologie, SPN Praha, 1989, 404 s, Full-text (2,84 MB).
  2. O. Krupková, Řeąené úlohy z topologie a geometrie, pomocný učební text, PřF MU Brno, 1986, 276 s.
  3. O. Krupková, Vektorové distribuce, pomocný učební text, PřF Brno, 1990.
  4. O. Krupková, Lineární a multilineární algebra, vybrané kapitoly, pomocné učební texty, MÚ SU, Opava, 1999, 2000.
  5. O. Krupková, Matematika 3, Diferenciální počet funkcí více proměnných, Ostravská univerzita, Ostrava, 2004.
  6. O. Krupková, Matematická analýza 4, Integrální počet, Ostravská univerzita, Ostrava, 2006.
  7. O. Krupková, M. Swaczyna, Variační počet, Ostravská univerzita, Ostrava, 2006.
  8. O. Krupková, Variační počet na varietách, Ostravská univerzita, Ostrava, 2006.
  9. O. Krupková, Moderní metody matematiky: Analýza, topologie a geometrie, Ostravská univerzita, Ostrava, 2006.
  10. O. Krupková, Lineární algebra 1, Univerzita Palackého, Olomouc, 2008.